Naprapati

Som naprapat behandlar man både muskler och leder för att nå en god rörlighet och funktion, vilket ger kroppen förutsättningar för att kunna fungera så bra som möjligt.

Naprapatbehandlingen sker med händerna och flera manuella behandlingsmetoder används. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, stretching och elektroterapi.

En specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi som kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapatin. Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där undersökningsmetodiken och diagnosställandet är inriktat mot att finna orsaken till besvären.

Utbildning och legitimation

En legitimerad naprapat har genomgått en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan och har därefter ett års legitimationspraktik, bland annat inom offentlig vård.

En naprapat kan utföra relevanta fysikaliska undersökningar och bedöma om en behandling ska inledas eller hänvisa patienten vidare till den övriga hälso- och sjukvården för fortsatt undersökning när så behövs.

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater och de lyder, precis som alla andra legitimerade vårdyrken, under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar vilket medför en ökad trygghet för patienterna.