Stötvågsbehandling

Vid sidan av traditionell naprapatbehandling  kan vi även erbjuda stötvågsbehandling.

En luftkompressor accelererar en kula i ett handmunstycke. Kulan slår med given frekvens och tryck mot änden av munstycket där ett membran överför energin i form av en tryckvåg som sprider sig koniskt ner i vävnaden. Energin är därav som störst vid ytan och avtar successivt med djupet. Risken för vävnadsskada är minimal. Behandlingsformen är vetenskapligt beprövad, effektiv och säker med få och små negativa sidoeffekter.

 

Behandlingsfrekvens

Normalt behandlas besvärsområdet 3-5 ggr med ca en veckas mellanrum. Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa och mest tillfredsställande resultat. Erfarenhet visar på mycket goda läkningsresultat bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad rörlighet i leder.

Exempel på tillstånd som har goda behandlingsresultat:

  • Mus-/tennis-/golfarmbåge – Epikondylit
  • Hälsporre – Plantarfascit
  • Hopparknä/löparknä – Iliotibialissyndrom
  • Axelbesvär/kalkaxel – Supraspinatustendinit (exempel)
  • Benhinneinflammation – Periostit
  • Hälseneinflammation – Achillestendinit
  • Höftsmärta – Trochanterit
  • Muskulära besvär – Myofasciella smärtsyndrom